Chúng tôi nhận thấy xu hướng và mối quan tâm của người tiêu dùng khoảng 5 năm trước đây và đã có những nỗ lực to lớn về những điều này.

Về mặt môi trường: Chúng tôi đã lắp đặt các hệ thống xử lý chất thải không khí và nước. Chúng tôi liên tục cải tiến quy trình sản xuất và sắp xếp để sử dụng đầy đủ chất thải tái chế, khí đốt, than đá và nhiệt. Đồng thời, chúng tôi đang sử dụng các hóa chất an toàn và sạch hơn để giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống của người tiêu dùng.

Đối với sự phát triển bền vững: Chúng tôi đồng ý với chính phủ để phát triển các khu xử lý ở Yên Khánh và Kim Sơn, Ninh Bình. Điều này sẽ tạo thêm việc làm và thu nhập cho nông dân hiện tại. Bên cạnh đó, chúng tôi đang đào tạo hơn 1.000 thợ dệt ở các làng mỗi năm để bổ sung lực lượng lao động hiện tại của chúng tôi.

Đối với trách nhiệm xã hội: Chúng tôi đang tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động và tuân thủ tất cả các luật địa phương và các quy định có liên quan. Nhân viên và nhân viên của chúng tôi có thể nhận ra rằng làm việc tại Hưng Phúc giống như gia đình - là "nhà" thứ hai của họ, nơi mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.